Skip to content Skip to footer

Huisregels

Om te zorgen dat het Oafers Weekend een gezellig en veilig feestweekend voor iedereen blijft, zijn er enkele huisregels. Bij het betreden van het festivalterrein gaat u automatisch akkoord met deze huisregels.

 • Buiten = Buiten. Dit is om te voorkomen dat (minderjarige) bezoekers buiten het terrein alcohol gaan nuttigen of verdovende middelen kopen.

 • Agressief gedrag, ongewenste intimiteiten en racistische, seksistische, beledigende of discriminerende uitlatingen worden niet getolereerd.

 • Er wordt geen alcohol en 0.0% dranken geschonken aan personen onder de 18 jaar.

 • Het is als niet toegestaan om alcohol en/of 0.0% dranken door te geven aan personen onder de 18 jaar.

 • Roken mag alleen in de openlucht.

 • Toegang op vrijdagavond vanaf 16 jaar en op zaterdagavond vanaf 18 jaar.

 • Er worden beeld- en/of geluidsopnames gemaakt. Je kunt geen aanspraak maken op een vergoeding hiervoor.

 • Eventuele schade die door de organisatie wordt geleden, verhalen we op de veroorzaker.

 • Het betreden van het terrein kan alleen met een geldig entreebewijs.

 • Voor de veiligheid van iedereen kun je bij binnenkomst gefouilleerd worden.

 • Bezoekers dienen in het bezit te zijn van een geldige legitimatie en dit bij binnenkomst te tonen.

 • Gekochte entreekaartjes worden niet teruggenomen.

 • Alcohol, flessen, blikjes, vloeistoffen, etenswaar en glaswerk mogen het festivalterrein niet op.

 • De organisatie behoudt het recht om aanpassingen in het programma te doen.

 • Nooduitgangen blokkeren of onnodig te openen doe je niet.

 • Je gooit niet met drank.

 • Instructies van de organisatie en/of beveiliging dienen te allen tijde worden opgevolgd.

 • Het gebruik, bezit en/of verhandelen van wapens, (soft)drugs en/of lachgas is niet toegestaan. Deze worden direct in beslag genomen en de politie wordt ingeschakeld.

 • Bij ernstige overtredingen wordt de politie ingeschakeld.

 • Eigenaar van de locatie en/of organisatoren dan wel personen die voor deze stichting werkzaam zijn kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade.

 • Personen die zich ernstig misdragen of zich niet aan bovengenoemde huisregels houden worden van het festivalterrein verwijderd.

 • De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor schade, verlies en/of diefstal van persoonlijke eigendommen.

 • In gevallen waar bovengenoemde huisregels niet voorzien, beslist de organisatie.

 • Het bezoeken van het Oafers Weekend is op eigen risico.