Skip to content Skip to footer

Huisregels

 

 • Het betreden van het terrein en het bijwonen van het evenement zijn geheel voor eigen risico.
 • De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor persoonlijke schade, verlies/ diefstal en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen.
 • Bij het betreden van de feesttent zonder of met een ongeldig entreebewijs (nadruk) wordt de politie ingeschakeld.
 • Bij de entree van de feesttent kan zich de mogelijkheid voordoen dat u zich moet laten fouilleren door de beveiligingsdienst/organisatie. Indien u niet wenst mee te werken aan de controle, kan u de toegang worden ontzegd.
 • U dient in het bezit te zijn van een geldige legitimatie welke bij binnenkomst moet worden getoond.
 • Aan bezoekers onder de 18 jaar worden geen alcoholische dranken of 0.0% dranken verkocht.
 • Instructies van het personeel en de beveiligingsdienst dienen in het belang van uw eigen veiligheid terstond te worden opgevolgd.
 • Eigenaar van de locatie en/of organisatoren dan wel personen die voor deze stichting werkzaam zijn kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.
 • Gekochte kaartjes worden niet teruggenomen.
 • Het is verboden eigen consumpties mee te nemen op het terrein.
 • De organisatie heeft het recht om aanpassingen in het programma te doen.
 • Het is verboden de nooduitgangen zonder noodzaak te openen of te blokkeren, hiervoor kunt u uit de tent verwijderd worden.
 • Het gooien met drank wordt niet getolereerd.
 • Er geldt een algeheel rookverbod in de gehele feesttent.
 • Ongewenste intimiteiten, racistische-, seksistische- , beledigende en/of discriminerende uitlatingen worden niet getolereerd.
 • Het gebruiken of bij zich hebben van enigerlei wapens is ten strengste verboden.
 • Het gebruiken, bezitten of verhandelen van (soft)drugs of lachgas is ten strengste verboden.