Skip to content Skip to footer

Privacy verklaring

Stichting Oafers Weekend, statutair gevestigd te Afferden GLD, kan uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken, doordat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt. Het betreft de volgende persoonsgegevens: 

– Uw voor- en achternaam 

– Uw geboortedatum

– Uw adresgegevens 

– Uw telefoonnummer 

– Uw e-mailadres 

Stichting Oafers Weekend, statutair gevestigd te Afferden GLD verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of als Stichting Oafers Weekend dit noodzakelijk acht en/of om u schriftelijk per e-mail te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. 

Stichting Oafers Weekend, statutair gevestigd te Afferden GLD verwerkt persoonsgegevens van minderjarige enkel als hier nadrukkelijk akkoord voor is gegeven door een meerderjarige ouder(s) en/of verzorger(s).

Stichting Oafers Weekend, statutair gevestigd te Afferden GLD bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 2 jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Stichting Oafers Weekend, statutair gevestigd te Afferden GLD verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Op de website van Stichting Oafers Weekend, statutair gevestigd te Afferden GLD worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Stichting Oafers Weekend, statutair gevestigd te Afferden GLD gebruikt deze informatie enkel om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden nooit aan derden verstrekt.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hetoafersweekend.nl . Stichting Oafers Weekend, statutair gevestigd te Afferden GLD zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Stichting Oafers Weekend, statutair gevestigd te Afferden GLD gebruikt het SSL/HTTPS protocol op de gehele site. Dit versleutelt de communicatie van de gebruikers met de servers, zodat persoonlijk identificeerbare informatie niet zonder toestemming door derden kan worden onderschept of gekaapt.

In geval van een datalek zullen systeembeheerders onmiddellijk alle nodige stappen ondernemen om de integriteit van het systeem te verzekeren, zullen zij contact opnemen met de getroffen gebruikers.